ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ & ปฏิทินกิจกรรม


กลุ่มบริษัท แอโรฟลูอิด กรู๊ป ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก 2561 และมอบทุนการศึกษา

กลุ่มบริษัท แอโรฟลูอิด กรู๊ป ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 ให้กับน้องๆ โรงเรียนวัดแหลมไม้ย้อย ณ.นครนายก นอกจากน้องๆ จะได้สนุกสนานในกิจกรรมวันเด็กแล้ว ดร.กฤษดา อัครพัทธยากุล (กรรมการผู้จัดการ) ได้มอบทุนการศึกษาให้น้องๆ ที่เรียนดี แต่ขาดทุนทรัพย์ในครั้งนี้ด้วย
        
ข่าวที่เกี่ยวข้อง