วิจัยและฝึกอบรม

Public Training Courses

หลักการทำงาน และการใช้งานปั๊มไฮดรอลิกส์
Principles and Application of the Pump Hydraulic

รหัส : OA-108
วันที่จัดอบรม : 26-27 มีนาคม 2563
สถานที่ : ณ ศูนย์พัฒนาบำรุงรักษาไฮดรอลิกเชิงรุก

วิทยากร

คุณสมเกียรติ เอมแจ้ง ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบไฮดรอลิกส์

  เวลาและสถานที่ฝึกอบรม  
  จำนวน 2 วัน เวลา 8.30-16.00 .  ณ ศูนย์พัฒนาบำรุงรักษาไฮดรอลิคเชิงรุก  

  จำนวนผู้เข้าอบรม 

  รับจำนวน 15 คน/รุ่น 

    ค่าลงทะเบียน 6,000 บาท

    โปรโมชั่น เมื่อ......

    เข้าอบรม พร้อมกัน 2 ท่าน / ท่านที่ 2 ลด 10%

    เข้าอบรม พร้อมกัน 3 ท่าน / ท่านที่ 3 ลด 15%

    เข้าอบรม พร้อมกัน 4 ท่าน / ท่านที่ 4 ลด 30%

    เข้าอบรม พร้อมกัน 5 ท่าน / ท่านที่ 5 ลด 40 %

    เข้าอบรม พร้อมกัน 6 ท่าน / ท่านที่ 6 ฟรี


   ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  ผู้จัดการ, วิศวกร, หัวหน้า และผู้ที่ทำหน้าเกี่ยวข้องกับงานซ่อมบำรุงในระบบไฮดรอลิค

  หัวข้อการอบรม

  1.เคล็ดลับการเลือกใช้ และการใช้งานปั๊ม Bosch Rexroth, Sauer Danfoss Dalkin แต่ละประเภท

  2.รูปแบบกลไกการสึกหรอ และการเสื่ิอมสภาพของปั๊ม Bosch Rexroth, Sauer Danfoss Dalkin

  3.หลักการบำรุงรักษาแผนใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิ์ภาพ และลดทุนต้นของการบำรุงรักษาให้ได้ประสิทธิ์ภาพสูงสุด

  4.การบำรุงรักษาเชิงป้องกันของปั๊มไฮดรอลิค

  5.เทคนิคการวิเคราะห์ลักษณะการชำรุดสึกหรอของปั๊มไฮดรอลิคเพื่อปรับปรุงระบบ

  6.หลักการทดสอบปั๊มไฮดรอลิคหลังจากการโอเวอร์ฮอล

Download ใบสมัคร

ใบลงทะเบียนล่วงหน้า (Pre-Registration Form)

กรุณากรอกทุกข้อที่มีเครื่องหมาย *

ชื่อบริษัท*
ชื่อผู้ติดต่อ*
ตำแหน่ง
ประเภทธุรกิจ
ที่อยู่ออกใบเสร็จ
ที่อยู่*
แขวง/ตำบล*
เขต/อำเภอ*
จังหวัด*
รหัสไปรษณีย์*
โทรศัพท์*
โทรสาร
มือถือ
อีเมล์*
หลักสูตรที่สมัคร
หลักสูตรที่สมัคร
รหัส
วันที่อบรม
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่ง
อีเมล์
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่ง
อีเมล์
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่ง
อีเมล์
เลขที่สมาชิก
พร้อมชำระค่าธรรมเนียมเป็นเงินจำนวน บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
การชำระค่าลงทะเบียน