วิจัยและฝึกอบรม

Public Training Courses

หลักสูตร หลักการทำงาน และการใช้งานอุปกรณ์คาร์ททริดจ์วาล์ว
Principles and Application Cartridge Valve

รหัส : OA-109
วันที่จัดอบรม : 15-16 พฤษภาคม 2562
สถานที่ : ณ ศูนย์พัฒนาบำรุงรักษาไฮดรอลิคเชิงรุก

วิทยากร  
อาจารย์รุ่งโรจน์ รัตนวารินทร์
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบนิวแมติกส์  

เวลาและสถานที่ฝึกอบรม  
จำนวน 2 วัน เวลา 8.30-16.00 น.  
ณ ศูนย์พัฒนาบำรุงรักษาไฮดรอลิคเชิงรุก  

จำนวนผู้เข้าอบรม  
รับจำนวน 15 คน/รุ่น

ค่าลงทะเบียน 6,000 บาท

โปรโมชั่น เมื่อ......

เข้าอบรม พร้อมกัน 2 ท่าน / ท่านที่ 2 ลด 10%

เข้าอบรม พร้อมกัน 3 ท่าน / ท่านที่ 3 ลด 15%

เข้าอบรม พร้อมกัน 4 ท่าน / ท่านที่ 4 ลด 30%

เข้าอบรม พร้อมกัน 5 ท่าน / ท่านที่ 5 ลด 40 %

เข้าอบรม พร้อมกัน 6 ท่าน / ท่านที่ 6 ฟรี

ผู้ควรเข้ารับการอบรม  
ผู้จัดการ, วิศวกร, หัวหน้า และผู้ที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบ และซ่อมบำรุงในระบบไฮดรอลิกส์

หัวข้อการอบรม
1.  หลักการเบื้องต้นของระบบนิวแมติกส์
2.  การทำงานของอุแกรณ์นิวแมติกส์ และสัญลักษณ์ของอุปกรณ์  
จากภาพตัดโครงสร้างของอุปกรณ์นิวแมติกส์  
2.1 อุปกรณ์ทำงาน
2.1.1 กระบอกสูลลม
2.1.2 มอเตอร์ลม
2.2 อุปกรณ์ควบคุม
2.2.1 อุปกรณ์ควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่
2.2.2 อุปกรณ์ควบคุมความเร็ว
2.2.3 อุปกรณ์ควบคุมแรงในการทำงาน
2.2.4 อุปกรณ์ควบคุมขั้นตอนในการทำงาน
2.3 อุปกรณ์ผลิตลมอัด และจ่ายลมอัด ระบบลม
2.3.1 ปั๊มลม
2.3.2 ถังเก็บลมอัด และการจ่ายลมอัด
2.3.3 อุปกรณ์กำจัดความชื้นลมอัด
2.3.4 อุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพลม
3. การทำงานของวงจรนิวแมติกส์เบื้องต้น
4. วงจรนิวแมติกส์ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า
5. การบำรุงรักษาระบบนิวแมติกส์


Download ใบสมัคร

ใบลงทะเบียนล่วงหน้า (Pre-Registration Form)

กรุณากรอกทุกข้อที่มีเครื่องหมาย *

ชื่อบริษัท*
ชื่อผู้ติดต่อ*
ตำแหน่ง
ประเภทธุรกิจ
ที่อยู่ออกใบเสร็จ
ที่อยู่*
แขวง/ตำบล*
เขต/อำเภอ*
จังหวัด*
รหัสไปรษณีย์*
โทรศัพท์*
โทรสาร
มือถือ
อีเมล์*
หลักสูตรที่สมัคร
หลักสูตรที่สมัคร
รหัส
วันที่อบรม
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่ง
อีเมล์
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่ง
อีเมล์
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่ง
อีเมล์
เลขที่สมาชิก
พร้อมชำระค่าธรรมเนียมเป็นเงินจำนวน บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
การชำระค่าลงทะเบียน