วิจัยและฝึกอบรมฝึกอบรมภายในองค์กร


In-House Training Courses
Aerofluid Training Center ยินดีช่วยท่านในการบริหารจัดการด้านการฝึกอบรมภายในองค์กร (In-House Training) โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมากด้วยประสบการณ์ด้านงานระบบบำรุงรักษาไฮดรอลิค กว่า 20 ปี ทำให้เราเข้าใจระบบของลูกค้า และสามารถพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด เห็นได้จากการได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำมากมาย

ทำไมถึงต้อง Aerofluid Training Center

 1. ออกแบบหลักสูตรได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
  เราบริหารการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมด้วยข้อมูลจากทีมงานผู้มีประสบการณ์ตรงกับลูกค้า พร้อมกับวิทยากรที่มากด้วยความรู้ ความสามารถ นอกจากนี้ เรายังให้ความสำคัญกับการปรับหลักสูตรให้เหมาะสมกับประเภทธุรกิจที่แตกต่างกันด้วยเหตุนี้ทำให้หลักสูตรที่เราดำเนินการจัดอบรมให้กับลูกค้าเป็นหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

 2. หลักสูตรที่หลากหลาย
  ปัจจุบันเรามีหลักสูตรที่หลากหลาย และได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา สำหรับรองรับทุกความต้องการของลูกค้า

 3. ทีมวิทยากรที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ
  ด้วยทีมที่ปรึกษา และทีมวิทยากรที่มากด้วยประสบการณ์ในแต่ละด้านกว่า 20 ปี อีกทั้งมีความสามารถในการถ่ายทอดที่น่าสนใจ และเข้าใจได้ง่าย พร้อมดำเนินการจัดอบรมให้กับลูกค้า

 4. มากกว่าการได้รับความรู้
  ทุกหลักสูตรที่เราดำเนินการจัดอบรมให้กับลูกค้า
  นอกเหนือจากความรู้ที่ลูกค้าจะได้รับและนำไปปรับใช้
  ให้เกิดประโยชน์กับองค์กรในแง่ของการยืดอายุไขเครื่องจักร
  เพิ่มผลผลิต ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรของท่านแล้ว
  เรามีเป้าหมายที่จะร่วมเป็นเพื่อนคู่คิดให้ลูกค้าในยามที่เกิดปัญหา
  หน้างาน ด้วยทีมงานที่พร้อมจะเดินเคียงคู่ไปกับท่านตลอดเวลา


ภาพที่เกี่ยวข้อง