วิจัยและฝึกอบรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ของศูนย์ฯ

หลักสูตร การบำรุงรักษาเชิงป้องกันของชิ้นส่วนในระบบไฮดรอลิกส์ (ปั๊ม, แบริ่ง, วาล์ว)

ศูนย์พัฒนาบำรุงรักษาไฮดรอลิกส์เชิงรุก ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร การบำรุงรักษาเชิงป้องกันของชิ้นส่วนในระบบไฮดรอลิกส์ (ปั๊ม, แบริ่ง, วาล์ว) โดยเน้นการศึกษาถึงรากสาเหตุการชำรุด โดยมี รศ.ดร.สุรพล ราษฎร์นุ้ย ที่ปรึกษา Lab Oil Service เป็นวิทยากร 
 
   
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง