วิจัยและฝึกอบรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ของศูนย์ฯ

Publice Training : ระบบไอดรอลิกส์พื้นฐานเครื่องจักรกล

เมื่อเร็วๆ นี้ ศูนย์พัฒนาบำรุงรักษาไฮดรอลิกส์เชิงรุก ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร ระบบไอดรอลิคพื้นฐานเครื่องจักรกล เน้นศึกษาถึงหลักการทำงานในระบบไฮดรอลิกส์ แต่ละชิ้นส่วน โดยมีคุณสมเกียรติ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบไฮดรอลิกส์ และคุณภาวิน ทวิชศรี ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านคุณภาพน้ำมัน เป็นวิทยากร ณ ศูนย์พัฒนาบำรุงรักษาไอดรอลิกส์เชิงรุก จ.ปทุมธานี
ข่าวที่เกี่ยวข้อง