วิจัยและฝึกอบรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ของศูนย์ฯ

In-House หลักสูตร ระบบนิวแมติกส์ (ห้ามล้อรถไฟ) มทร.อีสาน

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด เป็นส่วนหนึ่งในการพาคณะอาจารย์จากมหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เข้าไปศึกษาดูงานระบบห้ามล้อรถไฟ และเข้าอบรมกับทางบริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด ในหลักสูตร ระบบนิวแมติกส์ (ห้ามล้อรถไฟ) 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง