วิจัยและฝึกอบรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ของศูนย์ฯ

Public Training Accumutator

Public Training Accumutator

ศูนย์พัฒนาบำรุงรักษาไอดรอลิกส์เชิงรุก จัดอบรมหลักสูตร หลักการทำงาน และการใช้งานแอคคิวมูเลเตอร์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมี คุณประสิทธิ์ ทัพสุนทร ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบไฮดรอลิกส์ เป็นวิทยากร
ข่าวที่เกี่ยวข้อง