ซ่อมบำรุง และปรับปรุบคุณภาพ

Hydraulic Pump & Motor

ปั้ม และมอเตอร์ไฮดรอลิค

 • ซ่อมบำรุง และปรับปรุงคุณภาพปั้ม และมอเตอร์ไฮดรอลิค ด้วยอะไหล่แท้จากผู้ผลิต
 • ปั้ม และมอเตอร์ทุกตัวจะต้องผ่านการทดสอบด้วยเครื่องทดสอบไฮดรอลิค แสดงผลการทดสอบในรูปแบบของตาราง และกราฟ เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพหลังการซ่อมบำรุง
 • เรารับประกันการใช้งาน 3 เดือน
 • เรารับบริการงานซ่อมบำรุง ให้กับสินค้าแบรนด์
  BOSCH REXROTH , HAGGLUNDS, SAUER DANFOSS DAIKIN,MOOG, HAWE, HYAIR, PARKER DENISON, PARKER COMMERCIAL, KAWASAKI, UCHIDA , ENERPAC, METARIS
Hydraulic Accumulator

ถังสะสมความดัน

 • บริการเปลี่ยน Bladder
 • บริการชาร์ตแก๊สไนโตรเจนได้ถึง 400 บาร์
 • เรารับบริการให้กับแบรนด์ BOSCH REXROTH, HYDAC, OLAER, EPE, HYAIR
Hydraulic & Pneumatic Cylinder

กระบอกไฮดรอลิค และนิวแมติก

 • บริการตรวจสอบ และทดสอบกระบอกไฮดรอลิค และนิวแมติก
 • เปลี่ยนท่อ และแกน
 • บริการเปลี่ยนซีล